Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

51-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 7 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ОТ 17,30 ЧАСА

Дата: четвъртък, 02 февруари 2023