Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

47-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 22 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА ОТ 17,00 ЧАСА

Дата: четвъртък, 17 ноември 2022