Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

45-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 10 ОКТОМВРИ 2022 Г. ОТ 17,30 ЧАСА

Дата: сряда, 05 октомври 2022