Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

43-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 13 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ОТ 17,00 ЧАСА

Дата: петък, 09 септември 2022