Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

41-ВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ОТ 10, 00 ЧАСА

Дата: петък, 09 февруари 2018