Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

34-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: петък, 18 февруари 2022