Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

32-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: четвъртък, 16 декември 2021