Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

30-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НАСРОЧЕНО ЗА 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ОТ 10,00 Ч.

Дата: петък, 22 октомври 2021