Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

3-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ОТ 10,00 ЧАСА.

Дата: вторник, 17 декември 2019