Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

19-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 28 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: петък, 22 януари 2021