Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

18-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 23 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: четвъртък, 17 декември 2020