Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Телефонен указател

Телефони на общинска администрация 

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

Корнелия Добрева Маринова - Кмет 

209 

068 688 222 

068 601 260

[email protected] 

Надя Николаева Стоянова

209 068 688 222 

[email protected]

Цветан Борисов Георгиев - Зам. кмет 

208 

068 601 280

[email protected]

Ивелина Илиева Радевска - Зам. кмет

216

068 601 270

[email protected]

Венцислав Маринов Христов - Зам. кмет 

216  068 603 270  [email protected]
Даниела Минкова Цанова - Секретар  207

068 601 370

068 688 255 

[email protected] 

Арх. Силвия Средкова-Аласбахи 

Главен архитект 

215

068 601 271

068 688 277 

[email protected] 
ГРАО - Ловеч 106

068 688 282

068 601 263