Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Свиква се извънредно заседание на ОбС Ловеч на 10 октомври (вторник) по проблемите на болницата

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква извънредно Тридесет и пето заседание на 10 октомври (вторник) 2017 г. от 17.30 часа в заседателната зала. Проекто-дневният ред включва една точка – отсрочване на задълженията на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД – Ловеч. Докладва Петър Цолов – председател на ОбС Ловеч.

Предложението е на базата на депозирано искане от д-р Анка Георгиева – изпълнителен директор на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД – Ловеч. С него се иска отсрочване на всички публични вземания в размер на 38 000 лева за 2019 г.