Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет -Ловеч е на 31 януари

 

Петдесет и седмото заседание на Общински съвет -Ловеч се свиква на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.12.2018 г. председателят на ОбС Петър Цолов

на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Проекто-дневният ред включва приемане на бюджет на Община Ловеч за 2019 година, продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.508.8975 по КККР на гр. Ловеч на собственика на законно построените в имота сгради, както и продажба на поземлен имот с идентификатор 02935.501.608 по КККР на с. Баховица, община Ловеч, на собственика на законно построените в имота сгради.

Общинските съветници ще разгледат отчет за работата на Общински съвет - Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година, както и отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет - Ловеч

Ще бъдат представени проблемите на селата Скобелево и  Слатина. Отделна точка има за именуване на социални услуги от резидентен тип, предоставяни в община Ловеч.

Заседанията на постоянните комисии са  22 и 23 януари (вторник и сряда)

Председателският съвет е на 17 януари (четвъртък) от 16,00ч. Материали се приемат до обяд на 17 януари.