Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч отново приеха решение, върнато със заповед на Областен управител

Отново бе прието решение № 879/29.11.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, което бе върнато със заповед  №-РД-07-147/13.12.2018 г. на Областен  управител на Област Ловеч.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова го внесе отново е до прието със 17 гласа „За“, три гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Другото предложение за отмяна на решението бе на общинския съветник Иван Иванов, но то бе отхвърлено със 7 гласа „За“, три гласа „Против“ и 16 гласа „Въздържал се“.