Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Съветниците не приеха отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч

Общинските съветници  на заседанието на 28 февруари не приеха отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, датиран към 31 декември  2018 година, както и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Това стана с 12   гласа „За“,  10 гласа „Против“ и  шест гласа „Въздържал се“.

В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кмета на общината организира изпълнението на актовете на Общински съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

Отчетът бе изготвен от комисия назначена със заповед № 994/4.06.2016 г.на кмета на Община Ловеч, изменена със заповед № 125/17.01.2017 г. на кмета на Община Ловеч, която е отразила изпълнението на решенията и актовете издадени в изпълнение на взетите решения от Общински съвет-Ловеч.

Документът визира следните решения на Общински съвет Ловеч:

- три решения от 2015 г. ( № № 965; 1003; 1024),

- две решения от 2016 година( № 140; 272);

- 16 бр. решения от 2017 година (№  №  354; 407; 413; 414; 415; 455; 456; 498; 595; 607; 611; 612; 614; 616; 617; 629 ).

Отчетени са 114 бр. решения от 2018 г., а именно:

- №№  661; 662; 699; 703; 705; 710; 729; 735; 743; 745; 752; 758; 765;767; 768; 769; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 789; 790; 791; 792; 793; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 821; 822; 823; 824; 826; 827; 828; 829; 830; 833; 834; 835; 836; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 852; 853; 854; 855; 856; 858; 859; 860; 861; 863; 864; 865; 866; 867; 869; 872; 873; 875; 876; 878; 880; 888; 891; 892; 896; 897; 900; 903; 904 от 2018 година.

Старейшините на Ловеч не приеха и годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015-2019 г., внесен от кмета Корнелия Маринова. Това стана с 13   гласа „За“,  12 гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Гласуването бе коментирано от вносителя така: „Кметът е длъжен да внесе годишния отчет и това е сторено“.