Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Редовното тридесет и пето заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 26 октомври

Редовното тридесет и пето заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 26 октомври, четвъртък, 2017 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това  съобщи в края на днешното заседание председателят на ОбС Петър Цолов.

Председателският съвет е на 12 октомври (четвъртък) от 16 часа. Заседанията на постоянните комисии са на 17 и 18 октомври (вторник и сряда), а материали се приемаха до обяд на 12 октомври.

Редовното заседание на 26 октомври има проекто-дневен ред, в който като първа точка е записано определяне обема на годишното ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Ловеч през 2018 г.

Ще се разглежда и актуализация на капиталовата програма по бюджета на Общината за 2017 г., както и приемане на план-сметка на Наблюдателната комисия за 2018 година.