Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Проекто-дневният ред на Петдесет и шестото заседание на ОбС в Ловеч съдържа 26 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и шестото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 26 точки.  Общинските съветници се събират на 28 декември (петък)  2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Питане на общински съветник е водещата първа точка, питането на Минчо Казанджиев е за степента на завършеност на проектите по ОПРР, Национална програма по енергийната ефективност и Капиталовата програма на Община Ловеч за 2018 г.

Предвижда се и ново обсъждане на решение № 879/29.11.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато със заповед на Областен  управител на Област Ловеч. Докладват Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, и Иван Иванов, общински съветник.

За втори път се внася точката за учредяване безвъзмездно право на ползване  на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, върху многофункционален товарен автомобил с висока проходимост марка  „Мерцедес“,  модел  „Унимог У 20“, тъй като по-рано общинските старейшини не я приеха.

В дневния ред влизат още приемане на  Календар на културните събития на Община Ловеч за  2019 година, приемане на Календар за спортните дейности за 2019 година,  Календар  за туристическите дейности за 2019 година и средства за разпределение по раздел  IV – финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2019 година. Ще се приема и План за 2019 г. по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020.  

Венцислав Христов като председател на Общински съвет по наркотични вещества ще внесе годишен отчет на Общински съвет по наркотични вещества.

Валентин Василев, управител на “Общински пазари-Ловеч“ ЕООД, ще внесе информация  за резултатите от дейността на „Общински пазари –Ловеч“ ЕООД.