Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Председателят Петър Цолов пренасочи началния час на 57-ото заседание на ОбС за 17 часа

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов пренасочи началния час на  петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10.00 часа за 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред остава същия и е от две точки.

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

2. Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2019 г. По тях ще докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.