Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Поименна проверка и гласуване с ръка в ОбС Ловеч поради отказ на компютърната система

С поименна проверка на присъстващите започна заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 29.11.2018 г. Това се наложи поради отказ на компютърната система за автоматично отчитане на гласовете. Работата продължи с поименно гласуване с вдигане на ръка и преброяване на гласовете „За“, „Против“ и „Въздържал се“, извършвано от двама преброители. По време на обедната почивка компютърните специалисти продължиха работа по отстраняване на компютърния проблем.

Същевременно в първата част на заседанието старейшините на Ловеч приеха  годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Ловеч, за 2019 година

Това стана със 17 гласа „За“, пет гласа  „Против“ и пет гласа  „Въздържал се“.

Приети бяха отчетите на дейността на кметския наместник на с. Прелом Васко Панков и на кмета на с. Пресяка Валентина Цвяткова.