Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Новини

ВАС остави без разглеждане касационната жалба на адвокат Стефан Тихолов

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в свое определение остави без разглеждане касационната жалба, подадена от адвокат Стефан Тихолов  против решение № от 16.05.2018г.,…

Още три читалища в Община Ловеч могат да бъдат ремонтирани

Още три читалища в Община Ловеч могат да бъдат ремонтирани, стана ясно от изказване на кмета на Ловеч Корнелия Маринова по време на последната сесия на Общинския съвет във вторник. Информацията бе дадено по повод питане…

Промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч

С 22 гласа „За“, два гласа „Против“ и без нито един глас „Въздържал се“  общинските съветници в Ловеч на 26 юни 2018 г. освободиха   д-р  Лидия Несторова Николова като председател на постоянната комисия…

Четиридесет и деветото заседание на ОбС Ловеч ще е на 26 юли (четвъртък)

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Четиридесет и деветото   заседание на 26 юли (четвъртък) 2018 година от 10,00…

Общинските съветници в Ловеч не приеха предложението за читалището в кв. “Гозница“ и за нов медицински център

Общинските съветници в Ловеч не се съгласиха да променят имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и така направиха невъзможно настаняването под покрив на Народно читалище „Просвета -1926 г.“ …

Днешното заседание на Общинския съвет в Ловеч завърши за рекордните три часа

Редовното четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет в Ловеч, което се проведе на 26 юни, завърши за рекордните три часа без почивка. Причината е пренареденият дневен ред, от който отпаднаха три точки, изтеглени от вносителите.…

48-ото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще разгледа 21 точки

Проекто-дневният ред на 48-ото заседание на Общинския съвет в Ловеч  съдържа 21 точки. Старейшините на Ловеч се събират на 26 юни /вторник / 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Сред точките са питания…

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни (понеделник и вторник).  В понеделник се събират само две комисии, останалите са във вторник. Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО…

Четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 26 юни

Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов свиква четиридесет и осмото заседание  на 26 юни (вторник) 2018 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред включва следните точки: 1. Кандидатстване…

Общинският съветник д-р Силвия Дулева ще представя Община Ловеч на общото събрание на акционерите на ловешката болница „Проф. д-р П. Стоянов”

Общинският съветник д-р Силвия Дулева ще бъде представител на Община Ловеч в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” АД, гр. Ловеч, насрочено за 22.06.2018 година. Тя бе избрана с 19 гласа „За“,…

Общинските съветници в Ловеч приеха отчетите на „ЕКО“ ЕАД и „Общински пазари“ ЕООД

С голямо мнозинство общинските съветници в Ловеч на 31 май приеха два важни отчета - междинен финансов  отчет на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2018 г. (приет с 21 гласа „За“, два гласа „Против“ и  шест гласа „Въздържал…

Общинските съветници ще разгледат 29 точки на заседанието на 31 май

Засега 29 точки влизат в проекто-дневния ред на четиридесет и седмото   заседание на Общински съвет - Ловеч, което ще заседава на 31 май /четвъртък / 2018 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. По традиция първи…