Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници на Ловеч се обединиха да има социална услуга за възрастни и хора с увреждания

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници на Ловеч под председателството на Петър Цолов приеха решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа…

Свиква се заседание на Общинския съвет в Ловеч на 11 октомври

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.23,  ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ловеч,…

Петдесет и третото заседание на ОбС Ловеч ще е на 25 октомври (четвъртък)

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Петдесет и третото заседание на 25 октомври (четвъртък) от 10,00 ч. в  заседателната…

Общинските съветници разрешиха изграждане на манеж за хипотерапия за деца с увреждания

Общинските съветници в Ловеч дадоха съгласие за издаване на  разрешение за поставяне на „Преместваем обект – манеж за хипотерапия за деца с увреждания“ по плана на парк „Стратеш“ в Ловеч. Предложението…

Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на село Къкрина и отложиха отчета на Лисец

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 септември приеха отчета за дейността и проблемите в кметство Къкрина през 2016-2017 година, докладван от Иваничка Станчева –кмет на селото.  Селото беше похвалено, тъй като…

Проекто-дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 28 септември съдържа 23 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 23 точки.  Общинските съветници се събират на 28 септември (петък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната…

Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е в петък, 28 септември

Петдесет и второто заседание на  Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 септември, петък, 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на заседанието на 13 септември председателят Петър Цолов.…

Двучасово заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 септември разгледа 9 точки

Двучасовото петдесет и първо заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 септември /четвъртък/ 2018 г. от 17,00 ч. разгледа 9 точки от предвидените 11. Това стана тъй като  точка 8 бе отложена, а точка 9 за именуване на парка в Бившата…

11 точки в проекто-дневния ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч

Проекто-дневният ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 11 точки.  Общинските съветници се събират на 13 септември (четвъртък) 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната…

Петдесет и първото заседание на ОбС Ловеч ще е на 13 септември (четвъртък)

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Петдесет и първото заседание на  13  септември (четвъртък) от 17,00 ч. в …

Общинските съветници в Ловеч не приеха Междинния финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД

Въпреки че общинските съветници в Ловеч на свое заседание на 23 август гласуваха поотделно и приеха всички точки от Междинния финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 30.06.2018 г., те отхвърлиха като цяло документа и той не бе приет.…

Общинските съветници в Ловеч отхвърлиха две важни решения, които имат безусловен социален ефект

Въпреки че сред общинските съветници в Ловеч има представители на партии, които твърдят, че са привърженици на активна социална политика в полза на широките кръгове от населението, именно с техните гласове не бяха приети…