Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници в Ловеч не приеха Междинния финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД

Въпреки че общинските съветници в Ловеч на свое заседание на 23 август гласуваха поотделно и приеха всички точки от Междинния финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 30.06.2018 г., те отхвърлиха като цяло документа и той не бе приет.…

Общинските съветници в Ловеч отхвърлиха две важни решения, които имат безусловен социален ефект

Въпреки че сред общинските съветници в Ловеч има представители на партии, които твърдят, че са привърженици на активна социална политика в полза на широките кръгове от населението, именно с техните гласове не бяха приети…

Кметът на Ловеч не е издавал заповед за спиране на атракционното влакче

Кметът на Община Ловеч не е издавал заповед за спиране на атракционното влакче, закупено от общината по проект. То е спряно от движение от КАТ поради липса на изрядна документация. Това стана ясно от отговора на кмета Корнелия…

Проекто-дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 23 август съдържа 25 точки

Проекто-дневният ред на Петдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 25 точки.  Общинските съветници се събират на 23 август (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната…

Общинските съветници обсъдиха промяна на наредбата за кучета

Общинските съветници обсъдиха в постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината.…

Петдесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 23 август

Петдесетото заседание на  Общински съвет - Ловеч, се свиква на 23 август, четвъртък, 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на заседанието на 26 юли председателят Петър Цолов.  Проекто-дневният…

Ловешките общински съветници отпуснаха еднократни финансови помощи на двама нуждаещи се

С пълно мнозинство ловешките общински съветници решиха да отпуснат еднократна финансова помощ  размер на 2000 лв. на актьора Владислав Стаменов Иванов, необходими за продължаване лечението му. Средствата ще се изплатят…

Общинските съветници в Ловеч приеха информация за текущото изпълнение на бюджета

Общинските съветници в Ловеч на заседанието на 26 юли 2018 г. приеха информация  за текущото изпълнение  на  бюджета  на  Община Ловеч за първото шестмесечие на годината. Материалът на Корнелия Маринова – кмет…

Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на РУ – Полиция и отчета на отдел „Контрол и сигурност“

Общинските съветници в Ловеч приеха за сведение на свое заседание на 26 юли 2018 г. отчета- анализ за първото шестмесечие на РУ – Полиция – Ловеч, представен от Златин Михайлов, началник на РУ Полиция. Това стана с 25 гласа…

49-ото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще разгледа 44 точки

Проекто-дневният ред на Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 44 точки.  Общинските съветници се събират на 26 юли (четвъртък) 2018 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Сред…