Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници на Ловеч отпуснаха финансова помощ за лечение на бебе Марая

Общинските съветници на Ловеч решиха на заседание на 25 октомври да отпуснат еднократна финансова помощ от 4000 лева за лечение на малката Марая (3 месеца), която страда от атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища.  Решението…

Проекто-дневният ред на 54-тото заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 17 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 17 точки.  Петнадесет от тях са в поканата и две точки влизат по бързата процедура. Общинските…

Общинските съветници на Ловеч се обединиха да има социална услуга за възрастни и хора с увреждания

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници на Ловеч под председателството на Петър Цолов приеха решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа…

Свиква се заседание на Общинския съвет в Ловеч на 11 октомври

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.23,  ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ловеч,…

Петдесет и третото заседание на ОбС Ловеч ще е на 25 октомври (четвъртък)

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Петдесет и третото заседание на 25 октомври (четвъртък) от 10,00 ч. в  заседателната…

Общинските съветници разрешиха изграждане на манеж за хипотерапия за деца с увреждания

Общинските съветници в Ловеч дадоха съгласие за издаване на  разрешение за поставяне на „Преместваем обект – манеж за хипотерапия за деца с увреждания“ по плана на парк „Стратеш“ в Ловеч. Предложението…

Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на село Къкрина и отложиха отчета на Лисец

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 септември приеха отчета за дейността и проблемите в кметство Къкрина през 2016-2017 година, докладван от Иваничка Станчева –кмет на селото.  Селото беше похвалено, тъй като…

Проекто-дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 28 септември съдържа 23 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 23 точки.  Общинските съветници се събират на 28 септември (петък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната…

Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е в петък, 28 септември

Петдесет и второто заседание на  Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 септември, петък, 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на заседанието на 13 септември председателят Петър Цолов.…

Двучасово заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 септември разгледа 9 точки

Двучасовото петдесет и първо заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 септември /четвъртък/ 2018 г. от 17,00 ч. разгледа 9 точки от предвидените 11. Това стана тъй като  точка 8 бе отложена, а точка 9 за именуване на парка в Бившата…

11 точки в проекто-дневния ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч

Проекто-дневният ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 11 точки.  Общинските съветници се събират на 13 септември (четвъртък) 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната…

Петдесет и първото заседание на ОбС Ловеч ще е на 13 септември (четвъртък)

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Петдесет и първото заседание на  13  септември (четвъртък) от 17,00 ч. в …