Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Новини

Петдесет и шестото заседание на ОбС Ловеч ще е на 28 декември

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква петдесет и шестото заседание на 28.12.2018 г. /петък/ от 10,00 часа в заседателната…

Общинските съветници в Ловеч все пак гласуваха средствата за болницата

Общинските съветници в Ловеч все пак гласуваха средствата за болницата, стана ясно след почивка. Общинският съветник Валентина  Митева внесе ново предложение по горещата точка, което този път бе прието с много голямо…

Общинските съветници в Ловеч не гласуваха средствата за видеогастроскоп за болницата

Общинските съветници в Ловеч не приеха точката, която в цялост дава съгласие за отпускане на 35 000 лева за закупуване на видеогастроскоп Pentax модел EG – 250 Kp, центрофуга и термостат NUVE EN 032 инкубатор за нуждите на МБАЛ „Проф.д-р…

Поименна проверка и гласуване с ръка в ОбС Ловеч поради отказ на компютърната система

С поименна проверка на присъстващите започна заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 29.11.2018 г. Това се наложи поради отказ на компютърната система за автоматично отчитане на гласовете. Работата продължи с поименно гласуване…

Ученици от Младежката академия към сдружение „Знание“ в Ловеч посетиха заседание на Общински съвет

Ученици от Младежката академия за демокрация и развитие към сдружение „Знание“ в Ловеч посетиха заседанието на Общински съвет Ловеч на 29 ноември. Те проследиха над час работата на общинските съветници и се запознаха…

Съветниците на Ловеч отхвърлиха идеята за предсрочно прекратяване правомощията на председателя

Общинските съветници на Ловеч отхвърлиха още в началото на заседанието на 29 ноември 2018 г. точката за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет Петър Цолов и така тя не бе гласувана. Предложението…

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 ноември

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 ноември 2018 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират четири комисии, останалите са в сряда. Първа от 14.30 часа се събира постоянната комисия по здравеопазване …

Разрешиха разширяване на мюсюлманското гробище в Александрово, община Ловеч

По спешност като последна точка от дневния ред Общинският съвет в Ловеч прие предложението на Петър Цолов, председател на ОбС, за предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен…

Председателят Петър Цолов свиква петдесет и петото заседание на 29 ноември

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква петдесет и петото заседание на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната…

Съгласие за побратимяване между Ловеч и Община Османгази дадоха общинските съветници

Предварително съгласие за започване на преговори за побратимяване между Ловеч и Община Османгази, Република Турция, дадоха общинските съветници на Ловеч.  Това стана на заседанието на 25 октомври с 20 гласа „За“,…

Общинските съветници на Ловеч отпуснаха финансова помощ за лечение на бебе Марая

Общинските съветници на Ловеч решиха на заседание на 25 октомври да отпуснат еднократна финансова помощ от 4000 лева за лечение на малката Марая (3 месеца), която страда от атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища.  Решението…

Проекто-дневният ред на 54-тото заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 17 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 17 точки.  Петнадесет от тях са в поканата и две точки влизат по бързата процедура. Общинските…