Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч не гласуваха средствата за видеогастроскоп за болницата

Общинските съветници в Ловеч не приеха точката, която в цялост дава съгласие за отпускане на 35 000 лева за закупуване на видеогастроскоп Pentax модел EG – 250 Kp, центрофуга и термостат NUVE EN 032 инкубатор за нуждите на МБАЛ „Проф.д-р П. Стоянов“ АД Ловеч. Сумата беше част от  предложението на кмета Корнелия Маринова за актуализацията на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2018 г.

Гласуването показа 16 гласа „За“, осем гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“ при необходимост от квалифицирано мнозинство.

Гласовете се разпръснаха, тъй като част от старейшините подкрепиха предложението на съветника Валентина Митева (12 гласа „За“, 10  гласа „Против“ и без нито един „Въздържал се“)  за разделяне на решението и да се гласуват отделно средствата за ремонт на част от улица „Ал. Батенберг“ – 204 000 лв. и укрепване на тротоар на централната улица в с. Казачево – 42 132 лв. и отделно сумата за болницата.

В резултат нито едно от двете предложения не събра необходимия брой от 2/3 от присъстващите съветници и на практика точката не бе приета.