Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч стартираха процедура за ПУП за мемориал на „Слънчев бряг“

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, за процедура по даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.214.352, землище на град Ловеч. Става дума за мястото, където се е намирал комунистическият концлагер „Слънчев бряг“ (1959 – 1962).

Предложението бе прието с 21 гласа „За“, един глас „Против“ и девет гласа „Въздържал се“.

Цел на предложението за изработване на подробния устройствен план е изграждане на мемориален комплекс в памет на жертвите на тоталитарния режим.

Ще бъде образуван един урегулиран поземлен имот у.п.и. ХI-214.352 по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, като се обособи бъдеща зона на застрояване.

С това решение Община Ловеч прави поредната стъпка за изграждане на параклис, за който в бюджета вече са осигурени 20 000 лева.