Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници в Ловеч остават непроменени

Общинските съветници в Ловеч решиха на 27 септември минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидни за територията на Община Ловеч, да останат непроменени. Това стана по предложение на кмета Корнелия Маринова, като процедурата трябва да се прави поне веднъж в годината, изтъкна тя.
Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети определят минимални и  максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз.
От 2014 г. насам цената за един километър пробег по дневна тарифа е :минимална – 0,69 лв., максимална - 0,90 лв., цена за един километър пробег по нощна тарифа: минимална – 0,79 лв., максимална – 1,10 лв. 
Община Ловеч е изискала становището на превозвачите  чрез председателя на „Регионална организация на Националния съюз на превозвачите” гр. Ловеч. В приложения протокол от срещата се изразява становище да се запазят и през 2017 г. минималните и максимални цени за превозите, което и стана.