Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Дневният ред на Шестдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч е от 25 точки

Проекто-дневният ред на Шестдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 25 точки.  Общинските съветници се събират на 28 февруари  (четвъртък)  2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Питане на общински съветник е водещата първа точка,  то е колко и какви строителни дейности са   предвидени за изграждане на параклис в местността Слънчев бряг за 20 000 лв. Още се пита на коя дата ще започне изграждане на параклиса и на коя дата ще бъде завършено строителството му?

Още три питания имат общинските съветници, представители на опозицията и независимите.

Ще бъдат разгледани отчети за дейността и проблемите в кметствата вСмочан и Умаревци за периода 01.01.2016 - 31.12.2017 година.

Под точка 7 е информацията за пътнотранспортната обстановка и работата на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция МВР-Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч за периода 01.01.-31.12.2018 година. Докладва Николай Недялков - началник сектор ПП при ОД МВР.

Следват отчетите  на отдел „Контрол и сигурност“  за периода от 01.01.2018 -31.12.2018 година и на изпълнение  на  решенията на Общински съвет-Ловеч към 31.12.2018 г. и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди. Докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Ще бъде разгледан годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015-2019 г., за третата година от мандата, по тази точка също докладва кметът на Община Ловеч.

Включено е и предложения от кмета Корнелия Маринова относно изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища - общинска собственост, за изграждане на обект на техническата инфраструктура: АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Ще бъде разгледано и предложение  за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. Става дума за 1500 лв. за покриване на част от разходите за продължаване лечението на мл. инспектор Петко Бешев.

Заседанието се свиква от Петър Цолов, председател на Общински съвет - Ловеч, на основание чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.